De huiszegen


Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ieders huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B.

Betekenis

Op de eerste plaats staan deze letters  voor de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst "Christus Mansionem Benedicat", vertaald "Christus zegene dit huis".

 

Tegenwoordig wordt vaak een gedrukte kaart opgehangen


De kaart met de huiszegen wordt vaak op het feest van de drie wijzen, Driekoningen of Epifanie genoemd (6 januari) in de kerk uitgedeeld, nadat de zegen over de huizen van de kerkgangers is  gevraagd. Omdat het KerstWandelTheater dit jaar helemaal om de wijzen draait, krijgen deze keer alle bezoekers van het KerstWandelTheater aan het eind deze zegen mee. Met de kaart verbinden we deze zegenbede:

  

God, wij vragen uw zegen over het huis, zijn bewoners en wat zij bezitten. Geef hun alle goeds, geef dat zij genoeg hebben om van te leven en hoor hen als zij tot u bidden. Zegen hen steeds weer als zij in hun huis komen, zoals u ook Abraham, Izaak en Jakob hebt gezegend. Laten de bewoners in hun huis veilig en beschut leven. Dat vragen wij door Jezus Christus onze Heer. 

En Artaban?

Maar hoe zit het nu met Artaban? Tja, hij komt in de traditionele verhalen helaas niet voor. Zullen we maar denken dat hij te laat was?